You are currently viewing Vrijedna donacija korisnicima kuhinje Restoran dobre volje u Travniku

Vrijedna donacija korisnicima kuhinje Restoran dobre volje u Travniku

  • Post category:Aktivnosti

Aktivsti Humanitarne organizacije “Dirhem” osigurali su još jednu vrijednu donaciju hrane u vrijednosti od 600 KM za naše korisnike Restorana dobre volje u vezirskom Travniku. Pored toga donirana je donirana ovca (akika) od majke jedog našeg prijatelja.

Zahvaljujemo plemenitim donatorima uz dovu da im Uzvišeni Allah nadoknadi i obilno nagradi za donirana sredstva koja smo uputili našim potrebnim građanima.

(dirhem.org)