za
partnere

Humanitarna organizacija „Dirhem“ je otvorena za saradnju sa drugim organizacijama, javnim ustanovama, vjerskim zajednicama i udruženjima radi realizacije zajedničkih projekata humanitarne prirode i zadovoljavanja potreba krajnjih korisnika.

Zajednički rad i koordinaciju smatramo veoma bitnim segmentom naših aktivnosti jer oni ideale solidarnosti i altruizma podižu na viši stupanj. Pozivamo sve one koji u tome vide zajednički interes da nam se jave sa konkretnim prijedlozima i idejama.