You are currently viewing VIDEO: Uručena krava za četveročlanu porodicu iz Donjeg Vakufa

VIDEO: Uručena krava za četveročlanu porodicu iz Donjeg Vakufa

  • Post category:Aktivnosti

Zahvaljujući donaciji plemenitih donatora, članova Džemata Bošnjaka iz Luksemburga, volonteri H.O. ˝Dirhem˝ realizirali su kupovinu i uručenje krave porodici Balihodžić iz Donjeg Vakufa.

Domaćin Hamid Balihodžić i njegova supruga Habiba veoma su se obradovali ovoj donaciji obzirom da nemaju stalnog radnog odnosa i žive od vlastitog rada sa dvoje djece, učenika srednje medicinske škole.

Naši aktivisti iz Donjeg Vakufa i Travnika posjetili su ovu porodicu krajem 2021.godine, i napravili kratku reportažu.

Ukupna vrijednost donacije za ovu plemenitu akciju iznosila od 2540,00 KM koji su utrošeni u nabavku krave, veterinarske preglede i stočnu hranu za kupljenu kravu.

Srdačno se zahvaljujemo Džematu Bošnjaka Luksemburg na ovoj velikoj donaciji i molimo Uzvišenog Allaha da njegove članove nagradi svakim dobrom, zdravljem i obilnom opskrbom.