You are currently viewing VIDEO: Općina S. Most podržala edukaciju mladih volontera Dirhema

VIDEO: Općina S. Most podržala edukaciju mladih volontera Dirhema

  • Post category:Aktivnosti

H.O. Dirhem uz financisjku podršku Općine Sanski Most, realizirao je program edukacije mladih aktivista pod nazivom Lider Plus.

Cilj edukacije je upoznati grupu mladih ljudi iz S. Mosta sa osnovama društvenog aktivizma, posebno na polju humanitarnog i socijalnog rada.

U nedjelju 14.11.2021.god. je 10 mladih ljudi iz S. Mosta imalo priliku da usvoji osnovna teoretska znanja iz ove oblasti, ali također i učestvuje u posjeti socijalno ugroženimporodicama koje smo organizirali u okviru ove edukacije.

Tokom edukacije razgovarali smo o aktuelnim izazovima društvenog aktivizma, o metodama prepoznavanja i rješavanja problema u zajednici, a naši iskusni aktivisti prenijeli su i svoja iskustva sa nedavnih aktivnosti koja su uspješno realizirana.

Na kraju radnog dana učesnicima smo podijelili adekvatne poklone, u vidu korisnih knjiga iz oblasti menadžmenta i ralizacije projekata. A aktivnost je privedena kraju uz zajednički ručak i ugodno druženje sadašnjih i budućih mladih lidera društvenog aktivizma u S. Mostu.

Srdačno se zahvaljujemo gostima-predavačima iz Travnika, kao i mladim učesnicima.

Posebna zahvala Općini S. Most i njenom načelniku gosp. Hasanbegoviću na podršci ove veoma značajne aktivnosti za naš grad i humanitarnu organizaciju Dirhem.

Zahvaljujemo se i Medžlisu IZ S. Most na ustupljenom prostoru za realizaciju projekta.

Mi ćemo dalje nastaviti podržavati naše socijalno ugroženje sugrađana, a nakon ove edukacije vjerujem i sa više kapaciteta i aktivnosti.