You are currently viewing Uplaćenim sredstvima u iznosu od 37 700 KM porodica Kozlić dobija novi dom i pomoć za školovanje djece

Uplaćenim sredstvima u iznosu od 37 700 KM porodica Kozlić dobija novi dom i pomoć za školovanje djece

  • Post category:Aktivnosti

Ovih dana privode se kraju radovi na renoviranju kuće porodici Kozlić Šerife i njene djece u Zavidovićima.

Zadnjom uplatom u iznosu od 20 700 KM firmi Almy d.o.o. za građevinski material koji se koristi pri renoviranju, te prethodnom uplatom u iznosu od 17 000 KM za kupovinu drugog dijela objekta od prijašnjih vlasnika, H.O. ˝Dirhem˝ je utrošila novčane donacije koje su uplaćivane na naš račun za potrebe ovoga projekata.

Uz navedeno pet donatora se javilo da finansira godišnje stipendine za školovanje djece ove porodice.

Ovo je velika akcija u kojoj su učešće uzeli mnogi pojedinci, džemati i udruženja nakon što je prof. Elvedin Pezić pozvao da se pomogne ovoj porodici u rješavanju stembenog pitanja i pri školovanju djece.

Neka Uzvišeni Allah nagradi plemenite dobročinitelje i donatore ove akcije.

Molimo Allaha dž.š. da porodici Kozlić podari berekat u korištenju ovog obnovljenog objekta i puno uspjeha u školovanju njihove djece.

(dirhem.org)