You are currently viewing “Olakšajte sebi, pomozite drugima – kurbani 2023”

“Olakšajte sebi, pomozite drugima – kurbani 2023”

  • Post category:Aktivnosti

H.O. “Dirhem” i ove godine realizira humanitarni projekat “Olakšajte sebi, pomozite drugima – KURBANI 2023”.

H.O. “Dirhem” je više od decenije realizator humanitarnih aktivnosti širom Bosne i Hercegovine. Desetine tona podijeljenog kurbanskog mesa, hiljade podijeljenih prehrambenih paketa, stotine potpomognutih jetima samo su neki rezultati našeg dosadašnjeg rada.

Kroz ovaj projekat nudimo kompletan aranžman oko kurbana; od nabavke i klanja kurbana, do podjele kurbanskog mesa najugroženijim kategorijama stanovništva u BiH.

Doniranjem kurbana našoj organizaciji olakšavate sebi posao oko nabavke kurbana, ali i direktno pružate pomoć našim potrebnim sugrađanima, jetimima, samohranim majkama, starijim osobama, povratnicima.

Uplate možete izvršiti najkasnije do 26.06.2023. (ponedjaljak) god. na žiro-račun sa naznakom ”uplata za kurban”.

Cijena jednog kurbana iznosi 205 eura (400 KM za uplate iz BiH).

Sve dodatne informacije oko realizacije ovog projekta možete dobiti putem e-maila: hodirhem@gmail.com ili na tel: 062 874 556.

Uplate iz inostranstva:
Beneficiary bank: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT CODE: RZBABA2S
Address: Zmaja od Bosne bb Sarajevo BiH
Details of Beneficiary:
IBAN CODE: BA39 1610 3500 4290 0038
Full beneficiary name: Dirhem Udruženje Sanski Most
Full beneficiary address: Muhići 25

Uplate iz BiH:
Dirhem Udruženje Sanski Most
Žiro-račun: 1610 3500 4290 0038
79260, Sanski Most

(Dirhem.org)