You are currently viewing Olakšajte sebi, pomozite drugima – KURBANI 2021

Olakšajte sebi, pomozite drugima – KURBANI 2021

  • Post category:Aktivnosti

“OLAKŠAJTE SEBI, POMOZITE DRUGIMA – KURBANI 2021”

Poštovani, Humanitarna organizacija “Dirhem” Vas poziva da se i ove godine uključite u naš humanitarni projekat “Olakšajte sebi, pomozite drugima – KURBANI 2021”.

H.O. “Dirhem” je već deceniju pokretač i realizator mnogih humanih aktivnosti. Desetine podijeljenih krava i ovaca, hiljade podijeljenih prehrambenih paketa, stotine potpomognutih jetima samo su neki rezultati našeg rada.

Tragom toga, naša organizacija koristi prigodne situacije i prilike u kojima se pomoć potrebnima može lakše i efikasnije prikupiti i dostaviti potrebnim ljudima. Jedna od tavkih situacija sigurno je i Kurban-bajram, kada se veće količine mesa mogu prikupiti i uručiti ugroženim kategorijama.

Zbog toga je i ove godine H.O. “Dirhem” odlučila pokrenuti projekat kroz kojeg nudimo kompletan aranžman; od nabavke i klanja kurbana, do podjele kurbanskog mesa najugroženijim kategorijama stanovništva u BiH.

Doniranjem kurbana putem nas olakšavate sebi posao oko nabavke kurbana, ali i direktno pružate pomoć našim potrebnim sugrađanima, te osiguravate da vrijedna prehrambena namirnica kao što je meso, bude dostupna i njima.

Uplate možete izvršiti najkasnije do 19.07.2021. god. na žiro-račun sa naznakom ”uplata za kurban”.

Cijena jednog kurbana iznosi 320 KM (ili protuvrijednost u drugoj valuti).

Sve dodatne informacije oko realizacije ovog projekta i podjele mesa možete dobiti putem e-maila: hodirhem@gmail.com ili na tel: 062 874 556.

Uplate iz inostranstva:
Beneficiary bank: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT CODE: RZBABA2S
Address: Zmaja od Bosne bb Sarajevo BiH
Details of Beneficiary:
IBAN CODE: BA39 1610 3500 4290 0038
Full beneficiary name: Dirhem Udruženje Sanski Most
Full beneficiary address: Muhići 25

Uplate iz BiH:
Dirhem Udruženje Sanski Most
Žiro-račun: 1610 3500 4290 0038
79260, Sanski Most

(Dirhem.org)