Video / Foto

humanitarnibroj

bazen1Uz pomoć plemenitih donatora, Humanitarna organizacija ˝Dirhem˝ je pomogla da se izgradi dio vodovoda za selo Kaziće kod Turbeta u općini Travnik.


Jedan broj domaćinstava na višem položaju u selu imali su problema sa snadbijevanjem vodom. Ovim projektom taj problem je riješen i to na način da je izgrađen pomoćni bazen iznad sela koji je cijevima u dužini od 300 m priključen na glavnu vodovodnu mrežu.


U okviru realiziranog projekta izvršena je i sanacija dijela puta koji je u međuvremenu oštećen a koji vodi do glavnog bazena.


Ovim aktivnostima osigurano je da i preostalih 20 domaćinstava u Kazićima ima vodu i u ljetnjim mjesecima kada su inače imali manjak vode u bazenu.
Ovom prilikom se najsrdačnije zahvaljujemo ljudima velikog srca, donatorima koji su donirali vlastiti novac za ovaj projekat.


Zahvalnost dugujemo i našim vrijednim volonterima sa područja Travnika kao i svima koji su učestvovali u projektu i dali svoj doprinos za opće dobro.

 

 

 

bazen2

 

bazen3

 

bazen4

 

bazen5
(dirhem.org)