Video / Foto

humanitarnibroj

02.03.2012. godine, volonteri Humanitarne organizacije „Dirhem“ i Socijalnog odsjeka OKC-a „Atis“ su obišli sedam socijalno ugroženih porodica na općini Sanski Most i dostavili im ogrjevna sredstava (drva).

Naime, putem pokrenute akcije na nekoliko internet stranica za ovu namjenu smo skupili 500KM, a tim sredstvima smo upsjeli obezbijediti sedam paleta drva, a svaka paleta je sadržavala blizu dva metra drva. U cijenu je bio uračunat i prijevoz.

Naši volonteri, obilazeći ove porodice i uručujući im pomoć, su dočekali i noćne sate, a svaka od porodica je bila izuzetno obradovana istom, ali i iznenađena da u današnjem vaktu postoje ljudi koji su se i na ovakav način sjetili pomoći svojim sugrađanima.

Primaoci pomoći su bile razne socijalno ugrožene kategorije stanovništva; civlini invladini, samohrane majke, višečlane porodice bez stalnih primanja itd., a važnost ove pomoći za iste se ogledala i u tome što su svi oni bukvalno ostali bez ogrjeva, tako da će ovom pomoću, ako Bog da, u toplim domovima moći dočekati toplije dane.

Na kraju, treba spomenuti da je odabir spomenutih porodica izvršen u saradnji sa nevladinom organizacijom „Feniks“ iz S. Mosta, pri kojoj djeluje i javna kuhinja, tako da ove porodice zaista spadaju u najteže socijalne slučajeve.

Mi molimo Uzvišenog Allaha da ukabuli i nagradi sve one koje su učestvovali u ovoj plemenitom i humanom projektu.

(Dirhem.org)