Video / Foto

humanitarnibroj


Podstaknuti riječima Poslanika a.s.: ''Vidiš vjernike u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti jednih prema drugima i učtivosti, kao da su jedno tijelo; kada jedan dio tijela osjeti bol, čitavo tijelo osjeća groznicu i nesanicu. (Buhari)'' – uključili smo se u akciju koju je pokrenulo udruženje ''Solidarnost'' (www.solidarnost-bosnia.com) i preuzeli na sebe obavezu finansiranja dvoje jetima Gaze.

Radi se o dječaku i djevojčici čiji očevi su ubijeni, te koji su u potrebi da se nad njima preuzme skrbništvo. Mjesečni iznos finansiranja jetima, po osobi, iznosi 35 eura.

Ovo je ujedno prilika i za Vas, da se i Vi, kojima je Uzvišeni podario mogućnost, uključite u ovu akciju, te na taj način obezbijedite sebi, ako Bog da, mjesto u društvu Poslanika, Muhammeda a.s., u Džennetu.

Rekao je Poslanik islama, Muhammed a.s.: „Ja i skrbnik siročeta ćemo biti u džennetu kao ova dva prsta – pa prispoji kažiprst i srednji prst.“ (Muttefekun 'alejh, Ebu Davud, Tirmizi)

(dirhem.org / okcsana.org)