Video / Foto

humanitarnibroj

H.O. „Dirhem“ je uručila 50KM Dunić Ajši iz Krkojevaca kod Sanskog Mosta za kupovinu školskih knjiga njenoj djeci.

Naime, Ajša je majka dvoje djece koji pohađaju osnovnu školu. Njen muž je bolestan i nezaposlen, tako da nisu u stanju kupiti im neophodnu školsku literaturu.

Znajući da početak nove školske godine predstavlja i značajan dodatan trošak svim kućanstvima sa djecom koja pohađaju školu, naročito socijalno ugroženim porodicama,  H.O. „Dirhem“ je donacijom od 50KM nastojao olakšati ovoj majci pri kupovini školske literature.

Dunić Ajša se svakako obradovala našem odzivu njenoj molbi i zahvalila nam se na uručenoj donaciji.

(dirhem.org)