Video / Foto

humanitarnibroj


Žerić Emira je samohrana majka sa troje djece.  Živi kao povratnica u prijedorskom selu Hambarine. Preživljava od dječijeg doplatka.

Uzmite i Vi učeše u našem radu...