Video / Foto

humanitarnibroj


Zulfirad Majdankić živi sa majkom, suprugom i malim djetetom u selu Fajtovci kod Sanskog Mosta. Zulfirad, kao i njegova supruga, imaju problema sa mentalnim zdravljem, zbog čega su nekoliko puta ležali u bolnici. Zbog takve situacije, općinske službe su htjele da im oduzmu dijete i smjeste ga u odgovarajuću ustanovu, ali se nekako, velikim dijelom i zbog toga što njegova majka živi s njima, to uspjelo izbjećii. Inače, oni nemaju redovnih primanja i žive veoma teško, a svake godine se suočavaju sa problemom kupovine ogrijeva.
Soc. odsjek OKC-a „Atis“/H.O. „Dirhem“ je više puta pomogao ovu porodicu kroz prehrambene pakete i novčane pomoći.
Uzmite i Vi učeše u našem radu...