Prehrambeni paketi

humanitarnibroj

borci10Humanitarna organizacija "Dirhem je dostavila 20 paketa za dvije grupe demobilisanih boraca, od kojih jedna pokriva Vrbasku, a druga Lašvansku regiju.

 

Oni su iste podijelili svojim kolegama saborcima, pripadnicima A RBiH koji su u teškoj materijalnoj situaciji i to u Bugojnu, Novom Travniku, Turbetu, Torlakovcu...

 

Srdačno se zahvaljujemo plemenitim donatorima za donaciju ovih 20 vrijednih prehrambenih paketa i za ovu zaslužnu kategoriju naših građana.

 

Neka naše donatore Uzvišeni Allah nagradi najboljom nagradom, a našim potrebnim sugrađanima olakša životne probleme kojih nažalost nije malo.

 

(dirhem.org)