Ostali projekti

humanitarnibroj

drva2018-10Humanitarna organizacija "Dirhem" je uz značajnu podršku Bosanskog kulturnog društva - BSC "Hilal" iz Engleske uspješno realizirala akciju prikupljanja i doniranja ogrijeva (drva) za potrebne porodice.

 

Akcija je realizirana u devet općina u BiH i u okviru nje drva za ogrijev donirana su za 18 porodica. Uglavnom se radilo o starijim osobama, samohranim majkama i osobama koje zbog bolesti ili drugog razloga nisu u stanju sebi osigurati dovoljno ogrijeva za zimu.

 

Nesebičnim trudom i zalaganjem naših volontera i plemenitih donatora, svaka od određenih porodica u Tuzli, Bratuncu, D. Vakufu, Bugojnu, Busovači, Travniku, S. Mostu i Bos. Krupi dobile su po 4 kubna metra kvalitetnih bukovih drva.

 

Drva uručena ovom prilikom zajedno sa prijevozom do korisnika koštala su 4550 KM, od čega je 2772 KM obezbijedio BSC "Hilal".

 

Ovom prilikom se zahvaljujemo učesnicima akcije čija realizacija je sigurno obradovala bar neke porodice koje su u ovim hladnim danima oskudijevali sa ogrijevom. Porodice i pojedinci koje smo pomogli su bili vidno obradovani i srdačno su se zahvalili svima koji su pomogli.

 

(dirhem.org)

 

drva2018

 

drva2018-11

 

drva2018-7

 

drva2018-8

 

drva2018-3

 

drva2018-4

 

drva2018-12

 

drva2018-13

 

drva2018-5

 

drva2018-6