Liječenje

humanitarnibroj

dirhemtinaHumanitarna organizacija Dirhem uplatila je jednokratnu pomoć za liječenje djevojčice Tine Mahić iz Velike Kladuše.
Tina Mahić je djevojčica kojoj je dijagnosticiran tumor na moždanom stablu. Nakon prve medicinske intervencije obavljene u Kliničkom centru u Tuzli, preporuka doktora je da Tina liječenje nastavi u inostranstvu. Takvo liječenje iziskuje ogromna financijska sredstva, te je pokrenuta humanitarna akcija putem koje se nastoje osigurati novčana sredstva za odlazak Tine na liječenje. Mnoge ustanove i pojedinci su podržali ovu akciju.
Zato pozivamo i Vas,dragi prijatelji, da shodno svojim mogućnostima date doprinos u sakupljanju novčanih sredstva za liječenje naše Tine. Sredstva za pomoć se mogu uplatiti na žiro-račune:


U BiH:
Tina (Sebhudin) Mahić
Broj računa: 1455006640
Žiro-račun: 1980 0000 0000 0038 (KIB banka)

 

SAD:
Tina (Sebhudin) Mahić
Broj računa: 709200-840-925705
IBAN: BA 39 198016550054 1879

 

Norveška, Švedska, Švicarska:
Tina (Sebhudin) Mahić
Broj računa: 709200-978-925705
IBAN: BA39 1980 1655 0054 1879

 

Njemačka, Austrija i Slovenija:
Tina (Sebhudin) Mahić
IBAN: BA39 1980 1655 0054 1879

Za dodatne informacije možete kontakirati Tininog oca Sebhudina Mahića na telefon broj: 00387 62 531 649.

 

(dirhem.org)