Liječenje

humanitarnibroj

novacHumanitarna organizacija "Dirhem" je tokom proteklih mjesec dana uručila novčane donacije u svrhu liječenja troje naših bolesnih sugrađana u Sanskom Mostu.

 

Prva donacija u iznosu od 1000 KM uručena je muškoj osobi oboljeloj od teških srčanih bolesti i koja treba ići na operaciju ugrađivanja stenta u krvne žile. Već neko vrijeme naš sugrađanin radi pretrage i obzirom da osiguranje ne pokriva taj dio liječenje koji mu je neohodan, morat će iznaći više od 5000 KM za operaciju.

Mi smo mu ovom prilikom uručili 1000 KM i nadamo se da će ubrzo imati opraciju i lagodniji život.

 

Drugu donaciju za potrebe liječenja uručili smo ženskoj osobi koja se doselila u S. Most bez zdravstvene zaštite i bilo kakvog izvora prihoda. Njoj je uružen iznos od 200 KM u svrhu liječenja, jer je u momentu podnošenja zahtjeva imala otvorenu ranu na licu te je morala redovno posjećati hirurga i liječiti se, a bila je bez novca i zdravstvenog osiguranja. Treća donacija u iznosu od 200 KM uručena je također ženskoj osobi u vrhu operacije s ciljem spašavanja vida.

Našim plemenitim donatorima se srdačno zahvaljujemo u ime naših bolesnih sugrađana kojima je ova novčana pomoć veoma dobro došla i olakšala dalje liječenje i život.

(dirhem.org)