Video / Foto

humanitarnibroj


Alukić Kelima živi s bolesnim mužem u Sanskom Mostu. Muž joj je prije nekoliko godina doživio moždani udar i od tada je prikovan za krevet, a naknadno je dobio i vodu na plućima i stomaku. Veoma je slabog zdravstvenog stanja. Nemaju nikakvih redovnih primanja. Kelima, kada joj se ukaže prilika, zaradi poneku dnevnicu čisteći drugima kuće, perući tepih i sl. Na taj način ona pokušava prehraniti sebe i muža, kupiti mu lijekove...
Uzmite i Vi učeše u našem radu...