Siročadi (jetimi)

humanitarnibroj

Krajem osmog mjeseca 2014.god. aktivisti Humanitarne organizacije ˝Dirhem˝ u okviru realizacije projekta podrške jetima u BiH, bili su u posjeti kod jetimske porodice nastanjene u Zenici.

Cilj je pored ostalog bio upoznati sa na terenu sa socijalnim stanjem i uslovima života ove djece.

Fethadeta Cicvara, nakon smrti muža koji je preminuo prošle godine, živi sa svoje dvoje male djece; Zejdom koji ima manje od godinu dana i Almanom koja ima nešto više od tri godine.

Nastanjeni su u stanu gdje plaća stanarinu, majka je nezaposlena i jedini prihod joj je dječiji doplatak koji za oboje djece mjesečno iznosi manje od 100 KM.

Ne treba ni napominjati da je za normalan život samohrane majke sa dvoje djece potrebno daleko više.

Raduje nas da je ˝Dirhem˝ uspio pronaći donatora za ovo dvoje djece na period od godinu dana, te se nadamo da će ova vrsta pomoći biti značajna podrška ovoj porodici.

Naši aktivisti su ovoj prilikom uručili donaciju u visini od 200 KM.

Bitno je napomenuti da pored djece koja su uključana u program za koje posjetoje donatori koji mjesečnim iznosom od 35 eura podržavaju ovu djecu, također, imamo jedan broj djece koji još uvijek čekaju donatora.

Ovom prilikom se zahvaljujemo našim plamenitim donatorima koji putem ovog projekta podržavaju jetime i bar na kratko vraćaju im osmjeh na lica.

Zahvalni smo im na njihovom velikim dobročinstvu s kojim djeci olakšavaju život i odrastanje bez  jednog roditelja.

Na kraju naše posjete Fethadeta se srdačno zahvalila kako donatorima tako i našim aktivistima na konkretnoj i brzoj pomoći.

(dirhem.org)