Prehrambeni paketi

H.O. ˝Dirhem˝ je u subotu, 24.11.2012. god. u S. Mostu uručio veće količine kurbanskog mesa za potrebe udruženja ˝Jačanje-Zoralipe˝ iz Viteza. Spomenuto udruženje se brine o zbrinjavanju i pružanju pomoći za preko 120 romskih porodica koje žive u naselju Sofa u Vitezu. 

Ove porodice sa oko 500 osoba su u veoma teškom materijalnom stanju, od kojih je samo njih nekoliko zaposleno u lokalnom komunalnom preduzeću i naša organizacija na ovaj način pokušava pomoći ovoj veoma ugroženoj populaciji građana. Ovom prilikom je za potrebe ugroženih klijenata udruženja ˝Jačanje-Zoralipe˝ uručeno preko 480 kg zamrznutog kurbanskog mesa.

Neka Uzvišeni Allah nagradi sve dobročinitelje koji su učestvovali u projektu Kurbani 2012, putem kojeg su meso od svojih kurbana donirali za najsiromašnije porodice, djecu i starce, te ustanove koje se brinu o ugroženim građanima.

(Dirhem.org)