Prehrambeni paketi

Humanitrna organizacija ˝Dirhem˝ iz S. Mosta ove je godine realizirala projekat  ˝Kurbani 2012˝, koji je imao za cilj prikupljanje i podjelu kurbanskog mesa socijalno ugroženim kategorijama društva.  Kroz ovaj projekat H.O. ˝Dirhem˝ osigurala je  više od 1800 kg kurbanskog mesa za spomenute kategorije.

Ove godine je kurbansko meso, pored socijalno ugroženih pojedinaca i porodica u našem gradu, dostavljeno i za tri institucije koje se bave zbrinjavanjem spomenutih društvenih kategorija: starih osoba, bolesnih, učenika i djece.  Tako smo oko 200 kg mesa uručili MDD-u  iz Bosanske Dubice za potrebe njihove javne kuhinje, u kojoj se trenutno hrani  50 osoba, uglavnom starih. Također, veće količine mesa uručene su za potrebe jednog udruženja na području općine Vitez, koje se brine o 126 veoma ugroženih i socijalno marginaliziranih porodica, sa više od 450 članova.

Kurbanskim mesom obradovali smo i učenike internata jedne lokalne srednje škole, kao i 25 najugroženijih porodica iz Sanskog Mosta, koje su u stanju potrebe.

Aktivisti  H.O. ˝Dirhem˝ su podjelu kurbanskog mesa za 25 potrebnih porodica organizirali 29.11.2012.god. u poslijepodnevnim satima u S. Mostu.  Zbog padavina i kišnog vremena, podjela kurbanskog mesa organizirana je u garažnom prostoru zgrade u kojem je sjedište naše organizacije.

Ovom podjelom mesa obuhvaćene su socijalno ugrožene višečlane porodice , samohrane majke, stare i  bolesne osobe, kao i nekoliko porodica demobilisanih boraca AR BiH, te invalida. Svakoj od porodica  uručen je pakat sa 10-15 kg mesa, tako da je ovim prilikom podijeljno oko 300 kg kurbanskog mesa.

Obzirom na količinu prikupljenog mesa, u narednom period bit ćemo u pirlici organizirati još nekoliko podjela za druge ugrožene porodice u našem gradu.

Ovom prilikom se zahvaljujemo našim donatorima, svima koji su odlučili svoj kurban realizirati putem naše humanitarne organizacije i meso donirati za potrebe siromašnih građana, te institucija i ustanova koje se brinu o ovoj populaciji. Riječi zahvale upućujemo i našim volonterima kao i upravi Srednje škole ˝Sanus Futurum˝ koja nam je pomogla oko zbirnjavanja i skladištenja mesa.

Molimo Uzvišenog Allaha da primi njihove kurbane i uloženi trud, te počasti ih bereketom i uspjehom svake vrste! Amin!

(Dirhem.org)