Pomoć učenicima

humanitarnibroj

igraonaHumanitarna organizacija "Dirhem" je putem svojih volontera iz Travnika i Busovače uručila značajnu donaciju za jednu igraonu-obdanište u Travniku.

 

"Dirhem" je tako bio u prilici da uruči 25 stolica i pet stolova koje je donirala osnovna škola Kaćuni - PS "Putiš" iz Busovače na čelu sa direktorom Dženanom Hodžićem, te pet tepiha koje je donirala džamija Turići iz Travnika. Ukupna vrijednost doniranog inventara je oko 1.200 KM.

 

Inventar je doniran igraonici-obdaništu koja djeluje u sklopu Omladinskog kulturnog centra "Travnik" u Travniku. Igranioca broji 20-tak djece, a prema riječima njenog direktora, gospodina Šabana Zukića, igraonica je bila u potrebi za doniranim inventarom, te se zbog toga srdačno zahvalio donatorima, kao i "Dirhemu".

 

Nama u "Dirhemu" je drago da smo bili dio još jedne pozitivne priče kada je u pitanju solidarnost na djelu. Na kraju, i mi se srdačno zahvaljujemo upravama institucija koje su donirale spomenuti inventar i na taj način pokazale da u našem društvu još uvijek ima društveno odgovornih i solidarnih institucija.

(Dirhem.org)

igraona

 

igraona2

 

igraona3

 

igraona4