Podjela stoke

humanitarnibroj

kravedMalo je reći da smo jučer imali uspješan dan. Aktivisti Dirhema zajedno sa donatorima iz Sarajeva posjetili su tri porodice u Sanskom Mostu i Bosanskom Petrovcu. Razlozi naše posjete su bili doniranje i uručenje krava za ove skromne i vrijedne porodice.

 

Tako smo bili u prilici obradovati i pozitivno iznenaditi porodice Selman Merise, Kovačević Namira i Ramić Sejfe. Njima su kao vid dugoročne pomoći i podrške uručene mlade, zdrave i steone junice starosti po 18 mjeseci.

 

Porodice su odabrane prvenstveno zbog njihovog teškog materijalnog stanja, ali i uzimajući u obzir nezaposlenost i mnogobrojnost članova svake porodice.

 

Selman Merisa iz Bos. Petrovca ima petero djece. Žive u maloj neuslovnoj kući, a u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovalo vozilo hitne pomoći usmrćene su ovce koje su imali i još su dužni platiti i kaznu. Namir živu u zajednici sa sinom i njegovom porodicom i ukupno ih je sedmero u maloj kućici. Ramić Sejfo živi sa suprugom i dvoje odrasle djece, ali od njih niko nema stalni posao od kojeg bi živjeli.

 

Inače, sve tri porodice žive od povremenog fizičkog rada na njivama, cijepanja drva kad ih neko pozove i drugih poslova za nadnice. Imajući u vidi njihovo teško materijalno stanje, te cijeneći iskazanu želju i trud da drže krave, mi smo našim plemenitim donatorima predložili ove tri porodice kao prioritetne za uručenje krava.

 

Radost i oduševljenje naših sugrađana kada su vidjeli da smo pozitivno odgovorili na njihove molbe je bila velika. Iskreno su se zahvaljivali našim aktivistima i naravno donatorima.

 

Prethotno su porodice pripremile adekvatan smeštaj i hranu za krave, a sa njima je također potpisan ugovor kojim se obavezuju na držanje krava i da iste nemaju pravo prodati, pokloniti niti zaklati bez saglasnosti donatora. Time se osigurava trajanje i efikasnost ovoga projekta.

 

Ovom prilikom se najtoplije zahvaljujemo donatorima ovih krava u ime naše organizacije i u ime porodica koje su obradovali.

Zahvaljujemo se i Vama dragi i plemeniti donatori i vrijedni volonteri jer ste pomogli da zajednički nahranimno mogne siromahe, obučemo ih, ugrijemo njihove trošne domove, ili jednostavno obrišemo suze jetima, ili kao jučer, trajno zapamtimo ciku i smijeh razdragane dječice koja, nesvjesna teškog položaja njih i njihovih roditelja, samo okolo veselo trče.

(Dirhem.org)

 

 

kraved1

 

kraved2

 

kraved3

 

kraved4

 

kraved