Podjela stoke

humanitarnibroj

kozaHumanitarna organizacija "Dirhem" donirala je tri koze i prehrambeni paket za peteročlanu porodicu Smajlović iz Zenice.

 

Radi se o porodici demobilisanog borca koji sa svojom suprugom i troje djece živi u veoma skromnim uvjetima bez redovnih primanja. Uz to, iskušan je teškom bolešću zbog koje prolazi kroz razne medicinske pretrage, a doktori još nisu uspjeli utvrditi tačnu dijagnozu. Ta situacija zasigurno još više otežava njihovo ionako teško materijalno stanje.

 

Ovom donacijom, a u dogovoru sa porodicom, željeli smo im djelimično olakšati njihovo materijalno stanje, a porodica Smajlović se našim volonterima srdačno zahvalila.

 

(Dirhem.org)

 

koza1

 

koza1