Ostali projekti

humanitarnibroj

U subotu, 31. maja 2015. god., održan je Prvi susret volontera Humanitarne organizacije "Dirhem". Susret je održan u lijepom prirodnom ambijentu uz rijeku Sanu u Sanskom Mostu, a istom su pored predsjednika Udruženja, te članova Upravnog odbora, prisustvovali i volonteri iz 10-tak bh. gradova, te donatori i gosti.

 

U okviru susreta organiziran je radni sastanak na kojem su članovi Upravnog odbora i volonteri razgovarali o trenutnim aktivnostima "Dirhema", planovima za buduće djelovanje, a održana je i diskusija gdje su volonteri iznosili svoja zapažanja vezano za djelovanje ovog humanitarnog udruženja.

 

Prisutnima se obratio predsjednik Udruženja, gosp. Edin Draganović, koji je govorio o viziji, misiji i ciljevima udruženja, te je između ostalog rekao kako je Udruženje "Dirhem", mlada humanitarna organizacija zvanično registrovana 2012. god. i od tada bilježi stalni rast, kako strukturom i brojem volontera, tako i obimom pomoći pružene građanima. Gosp. Draganović se zahvalio volonterima na njihovom nesebičnom trudu koji ulažu u radu, te naglasio kako je Udruženje "Dirhem" otvoreno za fer saradnju sa drugim udruženjima i ustanovama, kao i fizičkim licima, sve u cilju efikasnijeg pomaganja siromašnim građanima. Posebno je naglašena važnost donatora, najvećim dijelom Bošnjaka nastanjenih širom svijeta, koji su prepoznali kvalitet djelovanja naše orgainzacije te putem "Dirhema" uzeli učešća u mnogobrojnim projektima koje realiziramo.

 

Na skupu je istaknuto kako je Udruženje "Dirhem" organizacija motivisana vjerskim načelima i principima humanosti, te da je naše djelovanje usmjereno na ugrožene i siromašne građane bez obzira na vjersku, etničku ili neku drugu pripanost. Naglašena je i potreba i mogućnosti uključivanja lokalne zajednice u realizaciji konkretnih projekata.

 

Također, ovom prilikom održane su i radionice na kojima su volonterima prezentirane procedure, tehnički standardi i organizacijske mogućnosti našeg udruženja, kao i norme ponašanja pri volontiranju u humanitarnoj organizaciji "Dirhem".

 

Na susretu je zaključeno da sve postignuto treba nastaviti razvijati sve sa ciljem olakšavanja svakodnevnog života naših siromašnih građana, posebno djece, siročadi, bolesnih i dr. socijalnih kategodija.

 

Nakon radnog dijela prisutni na Prvom susretu volontera Humanitarne organizacije ˝Dirhem˝ družili su se uz rekreativni nogomet, kao i ugodno druženje i kafu u S. Mostu.

 

Najtoplije se zahvaljujemo našim volonterima na dosadašnjoj podršci i pomoći i želimo im mnogo uspjeha kako u humanim misijama, tako i u njihovom privatnom životu i radu.

 

(dirhem.org)