Liječenje

Fatima Kasumović, djevojčica iz Lukavca u Hanoveru u Njemačkoj uspješno je operisana. Kako doznajemo od Fatiminog oca Samira operacija je trajala 6 sati i nakon što se probudila iz anestezije normalno je pričala sa svojim roditeljima a i ljekari su optimistični po pitanju oporavka. Podsjećamo, u Univerzitetsko- kliničkom centru u Tuzli Fatimi je konstatirana dijagnoza Angioma cavernosum. Ova mala djevočica već ranije je dva puta operisana, a početkom oktobra ove godine bolest se ponovo pojavila, zbog čega je Fatima morala biti podvrgnuta i trećoj operaciji za koju je bilo potrebno 46 000 eura. U dosadašnjim akcijama prikupljeno je oko 37.000 eura a akcije se nastavljaju i u narednom periodu sve dok se ne prikupi sav potrebni novac za operaciju. Iako nisu bila prikupljena sva potrebna sredstva za Fatiminu operaciju, zahvaljujući dr.Bertallanfy koji je 2003.i 2005.godine operisao Fatimu, i ovaj puta je pokazao svoju humanost zbog njenog teškog zdravstvenog stanja, te je bez prikupljenog cijelog novčanog iznosa za Fatiminu operaciju pristao da se ista i uradi. Ostatak novca na ovu Kliniku bit će uplaćeno naknadno kada se prikupi i ostatak novčanih sredstava.

Zahvaljujuci dobrim ljudima, raznim institucijama, organizacijama, udruženjima sa područja općine Lukavac, TK i BiH, operacija je obavljena u Njemačkoj čime je maloj Fatimi Kasumović i spašen zivot.

Humanitarna organizacija "Dirhem", pored toga što je bila jedan od prvih pokretača ove humanitarne akcije, je putem svojih volontera dala i veliki doprinos na organizacijskom planu, tako što je ostvarila konktakt sa spomenutim doktorom nakon što bolnica u kojoj je prethodno radio nije željela dati informacije o njegovom trenutnom mjestu prebivališta i radnom mjestu, te se tim putem i uspjela ugovoriti ova operacija.

(Dirhem.org)