Trenutne akcije

humanitarnibroj

Humanitarna organizacija "Dirhem" želi, gdje god je to moguće, dugoročno pomoći potrebnim porodicama. S tim ciljem pokrenuli smo projekat dugoročnog pomaganja siromašnih porodica iz seoskih sredina koje su u

mogućnosti držati stoku ili baviti se plasteničkom proizvodnjom, pod

nazivom "Male fabrike hrane".

Projekat podrazumijeva nabavku stoke (krave, ovaca i koza) ili plastenika, te doniranje istih potrebnim porodicama i praćenje realizacije spomenute donacije na period od 4 godine.

 

Prošle, 2017. godine ovaj projekat je dao velike rezultate kada je donirano više od 25 grla sitne stoke i 13 krava. 

Projekat realiziramo i tokom 2018. godine (nabavka i doniranje stoke), a kao posebna etapa predviđeno je da polovine ramazana, tačnije do 20. dana Ramazana sakupimo 5 krava, 12 ovaca ili koza, 2 plastenika i uručimo ih za 9 siromašnih porodicama u seoskim sredinama u BiH.

 

Dugoročni efekti ovoga projekta su veoma pozitivni. Naši volonteri će obići i ponuditi učešće u projektu stočarima iz spomenutih i susjednih općina. Ovom akcijom planiramo uručiti krave za 5 porodica, za dvije porodice ovce i koze, te plastenike za dvije porodice.

Držanje domaćih životinja poput krava, koza i ovaca osigurava značajan izvor zdrave hrane za svaku porodicu (mlijeko, meso, sir), ali i novčanu dobit od prodaje teladi, janjadi, te kroz poticaje od državnih institucija.

 

Ukratko o projektu

1. Naziv projekta: Male fabrike hrane 2018.

2. Područje realizacije: Seoske sredine u više općina u BiH shodno pristiglim prijavama i prioritetima.

3. Način realizacije:

Prvi dio: Do 6. juna 2018. god. prikupljamo novčane donacije i stoku (krave, ovce i koze) za siromašne porodice. Nakon tog datuma krećemo sa nabavkom i doniranjem ovaca i koza. HO "Dirhem" sa porodicama potpisuje Ugovor o držanju stoke/plastenika, gdje je određen način kao i vremenski period držanja krava, ovaca, koza.

Drugi dio: U istom periodu tj . do 6. juna 2018. godine prikupljamo novac za nabavku krava i nakon prikupljenog iznosa za krave, iste doniramo porodicima sa rang liste porodica koje čekaju donaciju krave. HO "Dirhem" sa porodicama potpisuje Ugovor o držanju krava, gdje je određen način kao i vremenski period držanja krava.

U naredne četiri godine od dana doniranja, volonteri Dirhema će obavljati kontrolne posjete porodicama gdje će se pratiti poštivanje potpisanih ugovora o držanju životinja.

4. Trajanje projekta:

Apel i prikupljanje novca i stoke do 6. juna.

Nabavka i uručenje stoke i plastenika nakon 6. juna 2018. godine.

Praćenje realizacije: 4 godine od početka realizacije projekta.

5. Napomene:

Kod doniranja novca obavezno navedite Vaše ime i prezime, kao i namjenu da li donirate za ovce i koze, krave ili plastenik. Ukoliko odluku o vrsti pomoći želite prepustiti nama, pri uplati samo navedite "Male fabrike hrane", te će Vaša donacija biti utrošen u sklopu ovog projekta.

Ukoliko se sredstva za koze i ovce prikupe prije kraja akcije, sva naredna prikupljena sredstva u nastavku akcije bit će utrošena za nabavku krava.

Moguće je uplatiti za jednu ovcu/kozu 180 KM, a također i manje iznose za ovu namjenu.

Novac za kravu, koja približno košta 2400 KM, ili jedan dio novaca za nabavku krave, također se uplaćuje putem našeg žiro-računa.

Jedan kvalitetan platenik sa bočnim otvorima od 50 m2 košta 1680 KM.

Ako želite donirati vlastite životinje, one moraju biti mlade, reproduktivno zdrave i imati urednu veterinarsku dokumentaciju. Životinje je moguće donirati samo u navedenim općinama i njima bližim susjednim mjestima.

Tokom trajanja akcije na našem Facebook profilu ili na drugim medijima vodit ćemo aktivnu interakciju i komunikaciju sa našim građanima koji žele donirati i obavještavati ih dokle smo stigli sa ovom akcijom.

Poštovani, pridružite nam se u nastojanju da dugoročno podržimo potrebne porodice i osuiguramo im mogućnost da olakšaju svoju egzistenciju vlastitim trudom i radom.

 

Kontakt na brojeve telefona: Sjedište HO "Dirhem" 062 874 556;

Aktivista na terenu: Halil Islamović 060 3255 383;

 

Ovom prilikom pozivamo naše dobročinitelje da se shodno svojim mogućnostima uključe u ovaj projekat. Ponovimo i ove godine ono što smo uspjeli prošle!

Pozivamo i naše vrijedne džemate i udruženja građana izvan BiH da se uključe u ovo plemenito djelo.

 

Žiro račun

Uplate iz inostranstva:

Beneficiary bank: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

SWIFT CODE: RZBABA2S

Address: Zmaja od Bosne bb Sarajevo BiH

Details of Beneficiary:

IBAN CODE: BA39 1610 3500 4290 0038

Full beneficiary name: Dirhem Udruženje Sanski Most

Full beneficiary address: Muhići 25

 

Uplate iz BiH:

Dirhem Udruženje Sanski Most

Žiro-račun: 1610350042900038

79260, Sanski Most

(Dirhem.org)

 

Izvještaj o prošlogodišnjoj akciji: