Trenutne akcije

Humanitarna organizacija "Dirhem" je krajem decembra 2014. godine postpisala sa Medžlisom IZ-a Maglaj Memorandum i Ugovor o izgradnji kuće za porodicu Mujaković iz Tujnice kod Maglaja. Radi se o projektu bosanskog tipa kuće veličine od 57 kvadratnih metara po principu "ključ u ruke", a primaoc ove donacije je porodica čija je kuća stradala u klizištu.

 

Predviđena vrijednost kuće je 35.000 KM, a "Dirhem" je za ovu namjenu već uplatio 15.000 KM, tako da je izgradnja kuće odmah započela.

 

Radovi su se odvijali predviđenom dinamikom i ovih dana je uspješno okončana prva faza izgradnje kuće, odnosno kuća je stavljena pod krov. Kompletan dovršteak izgradnje i predaja kuće primaocu ove donacije je predviđena krajem marta.

 

Humanitarna organizacija "Dirhem" je pokrenula akciju za prikupljanje preostalih novčanih sredstava potrebnih za dovršetak izgradnje. Sve informacije o tome i upute za uplatu možete naci OVDJE.

 

Pomozimo porodici Mujaković da useli u svoj novi dom!

(Dirhem.org)