Dirhem

humanitarnibroj

kurbani201Aktivnostima podjele kurbana na području općine Vitez, uspješno je okončana akcija pod nazoviom 'Olakšajte sebi, pomozite drugima - KURBANI 2020'.

 

Humanitarna organizacija ˝Dirhem˝ uspješno je realizirala i ovogodišnju akciju 'Olakšajte sebi, pomozite drugima - KURBANI 2020' čime su prikupljene i podijeljenje značajne količine kurbanskog mesa za potrebe stanovništva.

 

Uplatama kurbana naših građana, ali i donacijama vlastitog kurbanskog mesa od strane fizičkih lica, sakupili smo i podijelili značajnu količinu ovčijeg i goveđeg mesa, ukupno oko 2320 kg.

 

Kurbansko meso je dijeljeno socijalno ugroženim porodicama na širem području Travnika, S. Mosta i Viteza, a određena količina osigurana je i za korisnike javnih kuhinja i porodice koje se hrane u njima.

 

Najtoplije se zahvaljujemo svima koji su kroz ovaj projekat meso svojih kurbana donirali za potrebne i siromašne građane u BiH.

 

Neka Uzvišeni Allah primi njihovu žrtvu kurbana kao dobročinstvo i nagradi ih za podršku siromašnim porodicama koju na ovaj način pružaju.

 

 

 

kurbani202

 

kurbani203

 

kurbani204

(Dirhem.org)